Neohodnoceno

IVG Bar Plus jednorázová e-cigareta Passion Fruit 20mg

Perfektní a autentická chuť exotické marakuji.

Položka byla vyprodána…
Vyprodáno
Kód: 156805776097555
199 Kč 164,46 Kč bez DPH
Kategorie: Jednorázové elektronické cigarety IVG
Položka byla vyprodána…

IVG Bar Plus Passion Fruit

Úžasná příchuť, kde exotická marakuja hraje hlavní roli!

IVG jsou známy pro své skvělé liquidy, které si oblíbili díky jejich ceně a kvalitě vapeři po celém světě. Právě nyní si můžete užívat jejich úžasná aromata v nových a stylových jednorázových e-cigaretách.

Ty kombinují jedinečné a kvalitní příchutě a kvalitní zpracování aby vám poskytli ten nejlepší zážitek z vapingu. Jejich design vás zaujme na první pohled, protože je krásně pastelkový a nádherný. Kvalitní liquid IVG obsahuje 2ml příchutě o síle nikotinu 20mg, takže vystačí i silným kuřákům. Baterie o kapacitě 500mAh pak zajistí až 600 potahů, což je při běžném režimu dostatek potahů na jeden až dva dny vapování.

Obsah balení:
1x IVG Bar Plus

Parametry:
Množství e-liquidu: 2ml
Kapacita baterie: 500mAh
Počet potahů: 600
Síla nikotinu: 20mg

Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412;
Signální slovo: 
Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

  • H301 - Toxický při požití
  • H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt.
  • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
  • H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
  • P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
  • P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře
  • P405 - Skladujte uzamčené
  • P501 - Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Výrobce: IVG

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: